In Memoriam Gerrit Boers

Wij ontvingen het droevige bericht dat op 80-jarige leeftijd is overleden ons zeer gewaardeerde erelid Gerrit Boers. Gerrit was gedurende zijn 45-jarige lidmaatschap nauw betrokken bij alles wat er bij onze vereniging gebeurde. Hij is jarenlang voorzitter geweest,...

In memoriam Joop Wolters

Wij ontvingen het droevige bericht dat op op 72-jarige leeftijd is overleden ons zeer gewaardeerde lid Joop Wolters. Joop was gedurende zijn 33-jarig lidmaatschap nauw betrokken bij de club. Joop heeft verschillende vrijwilligerstaken op zich genomen, zoals...

In Memoriam: Harry Timmerman

Wij ontvingen het droevige bericht dat op op 81-jarige leeftijd is overleden ons zeer gewaardeerd lid Harry Timmerman. Harry was gedurende zijn 55-jarig lidmaatschap nauw betrokken bij alles wat er bij onze vereniging gebeurde. Als voetballer is hij actief geweest in...

In Memoriam: Jan Postma

Wij ontvingen het droevige bericht dat op op 79-jarige leeftijd is overleden ons zeer gewaardeerd lid Jan Postma. Jan was gedurende zijn 47-jarig lidmaatschap nauw betrokken bij alles wat er bij onze vereniging gebeurde. Hij is lid van het jeugdbestuur...

In memoriam Jan Veneman

Helaas hebben wij kennis genomen van het overlijden van Jan VenemanJan is jarenlang lid geweest van onze vereniging. De laatste jaren was Jan actief als steward maar door zijn afnemende gezondheid kon hij deze taak helaas niet meer uitoefenen. Wij zullen Jan...

IN MEMORIAM Nanja Vloedbeld

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van Nanja Vloedbeld. Nanja heeft zich jaren als vrijwilliger ingezet als gastvrouw van de businessclub. Daarnaast heeft ze ook nog tal van andere werkzaamheden mogen verrichten voor SVZW. We zijn haar daar zeer...