Normen en Waarden

De normen en waarden binnen SVZW zijn:

RESPECT

Gedragsregel 1: Heb respect voor een ander.
SVZW is een vereniging met vele leden en vrijwilligers. Ieders mening mag gehoord worden als de intentie er maar is om de vereniging nog beter te laten functioneren.

In dat kader geldt ook dat we niet over elkaar maar met elkaar praten.

Gedragsregel 2: Presteer naar kunnen.
Probeer altijd een zo goed mogelijke prestatie te leveren ongeacht selectie of niet-selectievoetbal. Haal altijd het maximale eruit.

DUIDELIJKHEID

Gedragsregel 3: kom afspraken na.
Dat geldt voor iedereen die betrokken is bij SVZW. Spreek elkaar aan op het niet nakomen van afspraken.

Gedragsregel 4: Informeer een ander.
Wanneer iets niet na kan worden gekomen informeer elkaar daar dan over.

POSITIVISME

Gedragsregel 5: Heb plezier in wat je doet.
Deze regel geldt uiteraard voor alle leden en vrijwilligers binnen heel SVZW. Zorg dat plezier altijd boven aan staat. Mocht er om welke reden dan ook geen plezier meer zijn, bespreek dat dan met de direct betrokkenen (ouders, trainers, bestuur enz..) opdat er naar een oplossing kan worden gezocht.

Laat deze gouden regels zorgen dat SVZW een vereniging is, die respect bij een ieder afdwingt.