Vertrouwenscontactpersonen SVZW

SVZW wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt en zich thuis voelt binnen de vereniging. Gezamenlijk doen we er immers alles aan om juist grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

De praktijk in sportend Nederland
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen SVZW willen wij dit graag voor zijn.
Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen SVZW vertrouwenscontactpersonen zijn aangesteld. Zij willen fungeren als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.
VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.
Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.
WANNEER KUN JE TERECHT BIJ DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN VAN SVZW?
Als je vragen hebt over of te maken hebt met:
  • pesten en gepest worden
  • machtsmisbruik en verbale agressie
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
  • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team deze verdient wel wat uitleg; wij bemoeien ons bijv niet met welk kind er in de selectie speelt
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
  • of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van SVZW op de juiste plaats is.

Je kan contact opnemen via mail: vertrouwenspersoon@svzw.nl dit mail adres is alleen toegankelijk voor onze vertrouwenspersonen. Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

WAT DOEN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN?

Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet.

De vertrouwenscontactpersonen kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Zij zijn bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

HOE VERTROUWELIJK ZIJN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van SVZW plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

VERANTWOORDELIJKHEID?

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van SVZW. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

WIE ZIJN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN VAN SVZW?

Als vertrouwenscontactpersonen luisteren wij naar je verhaal, denken we samen na over de te nemen stappen en kunnen we je verder helpen. Voor veel situaties is geen standaardoplossing te bedenken, maar is een luisterend oor de eerste stap naar een oplossing. 

Mijn naam is Gea Nieuwenhuis en voor velen ben ik wel een bekende binnen de club.

Van kinds af aan ben ik betrokken bij SVZW. Ik begon als tiener met het draaien van kantinediensten en ben 11 jaar leidster geweest van Dames 1. Ook heb ik aan aantal jaren in de supportersvereniging gezeten. Een aantal jaar geleden heeft het bestuur mij benaderd of ik vertrouwenscontactpersoon wilde zijn voor de vereniging en daar heb ik positief op geantwoord. De afgelopen jaren is er niet zoveel aandacht besteed aan dit onderwerp maar gezien de huidige ontwikkelingen binnen de samenleving, leek het ons toch verstandig om hier iets meer bekendheid aan te geven.

In het dagelijks leven ben ik jeugdbeschermer en daardoor ook vrij goed op de hoogte van o.a. de meldcode en processen rondom grensoverschrijdend gedrag.

Schroom niet om me te bellen of te mailen met een vraag! Ik denk graag met je mee en hoop je verder te kunnen helpen.

Maar bovenal hoop ik dat ik zo min mogelijk nodig ben en dat we elkaar te allen tijde met respect zullen behandelen!

Mijn naam is Dieter Kosters, sinds een jaar of 7 ben ik nu betrokken bij de vereniging.

Ik ben geboren en getogen in het mooie Hasselt. Op mijn 17e vond ik de liefde en Wierden. Nu jaren later ben ik nog steeds verliefd, getrouwd en woon ik inmiddels alweer 13 jaar in Wierden.
Zelf heb ik een voetbal en verenigingsachtergrond in Hasselt. Toen onze zoon 5 a 6  jaar was, is hij lid geworden van SVZW. Vanaf de start heb ik mij binnen de vereniging ingezet als vrijwilliger. Als trainer en leider in de jo8 en jo9. Inmiddels leider van de jo13-1. Spelend bij de 35+ en op de zaterdagen wanneer het eerste team thuis speelt. Organiseer ik samen Roy en Dennis, team v.d. week!.
Binnen het jeugdbestuur heb ik een rol als algemeen lid en ben ik nieuwsgierig geworden naar de rol van vertrouwenspersoon. Naar mijn mening is deze nog niet zichtbaar binnen de vereniging en ik trek graag samen met Gea op om dit meer vorm en body te geven.

In het dagelijks leven ben ik studentenadviseur binnen de plusvoorziening van landstede MBO. Een voorziening voor jongeren die om wat voor reden vast lopen (motivatie, depressie, autisme e.o.) in het onderwijs en waarbij ik meedenk, meekijk wat nodig is om onderwijs te vervolgen, anders in te richten of anders.

Zijn er vragen, ben ik toegankelijk en benaderbaar. Dus ik daag je uit om met mij kennis te maken. Hopelijk zijn wij niet nodig maar ik vind het belangrijk dat wij binnen een vereniging zichtbaar en benaderbaar zijn!