Kleding

Reglement Kleding SVZW

Het bestuur stelt zich tot doel elke speler te voorzien van een correct en uniform clubtenue. Zowel op shirt, broek en kousen dienen de logo’s van SVZW gerespecteerd te worden. Verantwoordelijken dienen  toe te zien op een strikte naleving in dezen om zo voor een perfecte uitstraling te zorgen.

– De clubkleding  ( sponsorkleding)  is en blijft eigendom van SVZW en wordt beheerd door de kledingbeheerders van SVZW.

– De  ( gesponsorde) shirts worden aan het begin van de competitie per team in een teamtas uitgereikt door SVZW aan de verantwoordelijke(n) van het desbetreffende team.

– De verantwoordelijke(n) tekenen voor ontvangst van de tenues.

– Wisseling van teamverantwoordelijke(n) gedurende het seizoen heeft geen invloed op verplichtingen van het team /verantwoordelijke(n)

– De leden (spelers) zijn zelf verantwoordelijk voor het goed beheren en netjes houden van de ter beschikking gestelde kleding. De kleding dient ten allen tijde bij elkaar te blijven in de daarvoor beschikbaar gestelde teamtas en zijn derhalve teamgebonden.

– De shirts mogen uitsluitend gebruikt worden bij sportactiviteiten van SVZW.

– De leden van een team zijn verplicht de ter beschikking gestelde clubkleding tijdens de wedstrijd te dragen. Ook zijn de zelf aangeschafte broek en kousen, het liefst voorzien van clublogo, verplicht.

– De leden van een team zorgen ervoor dat na gebruik de shirts worden verzameld, geteld en collectief worden gewassen, zodanig dat deze weer bruikbaar zijn voor de volgende wedstrijd en de uniformiteit behouden blijft.

– Er dient gewassen te worden volgens de wasvoorschriften die in de tas aanwezig zijn.

– Verantwoordelijke / leider dient een wasschema op te stellen. Het wassen  kan bij toerbeurt of door een vast persoon gebeuren. Voor de junioren en senioren heeft het bestuur een overeenkomst met wasserij TIJKA te Wierden.

– Bij vermissing en/of beschadiging dient de verantwoordelijke direct de kledingbeheerder in te lichten middels een e-mail.

– De teamverantwoordelijke(n) leveren aan het eind van het seizoen de kleding weer in bij de kledingbeheerder. Samen met de kledingbeheerder wordt beoordeeld of de kleding compleet is en in goede staat verkeerd.

– De kosten voor missende kleding dient door het team vergoed te worden . Iedere speler draagt zijn deel bij, dit door de prijs van de te vervangen kleding te delen door het aantal spelers. Bij nalatigheid kan het openstaande bedrag verrekend worden met de laatste vergoedingstermijn van de trainer.

– Beschadigde kleding wordt door de kledingbeheerder beoordeeld. Schade door schuld wordt op het team verhaald.

ALGEMEEN

– De leden zijn geen separate  kledingbijdrage verschuldigd naast de contributie.

– De spelers dienen zelf te zorgen voor kousen en een voetbalbroek het liefst voorzien met SVZW-logo conform de kledinglijn van SVZW. Dit kun je bestellen en betalen via de SVZW Team Fabriek WEBSHOP en daarna afhalen bij de kledingbeheerder. Ook een tas en trainingspak zijn erg handig.

– De spelers krijgen voor de wedstrijden van de club een sponsorshirt uitgereikt.

– Bij sommige teams is er een uitgebreider sponsorpakket aanwezig.

Bij een situatie waarin dit reglement niet voorziet ligt de beslissing bij het bestuur van SVZW. ( dit reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van SVZW d.d. maart 2014 )