Wij ontvingen het droevige bericht dat op 92-jarige leeftijd is overleden ons zeer gewaardeerde lid, Jan Huiskes.

Een terugblik op zijn leven bij SVZW
Jan was sinds de oprichting lid van SVZW. Jan was gedurende zijn -jarig lidmaatschap nauw betrokken bij alles wat er bij onze vereniging gebeurde. In zijn jonge jaren heeft hij in diverse teams gespeeld en tot op latere leeftijd heeft hij gevoetbald in het vermaarde veteranen team van SVZW.

Na zijn actieve voetbalcarrière heeft hij diverse vrijwilligerstaken op zich genomen en op latere leeftijd is hij onderdeel geworden van de onderhoudsploeg. Jan hield ook van een potje kaarten. Op bijna elke kaartavond van SVZW was Jan met verve aanwezig.

Op 23 september 2024 werd Jan nog gehuldigd in het kader van zijn 75 jarige lidmaatschap van SVZW gehouden tijdens het 75-jarig jubileumfeest van SVZW op Sportpark het Lageveld. Wij kijken vanuit dit moment terug als een mooie herinnering naar hem als persoon van en voor SVZW.

Wij verliezen in Jan een zeer betrokken verenigingslid.

Condoleance en afscheid
Er is gelegenheid de familie te condoleren en afscheid te nemen van Jan op maandag 27 mei van 19.00 uur tot 19.30 uur in Aula Memoriam, Stationsstraat 36 te Wierden.
De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

SVZW is Jan veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor de vereniging betekend heeft.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies.

Namens SVZW,
Bestuur en leden.