Wij ontvingen het droevige bericht dat op 83-jarige leeftijd is overleden ons zeer gewaardeerde lid, Rudie de Jong.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.
Wij wensen jullie heel veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies.

Namens SVZW,
Bestuur en leden.