Inleveren materialen/druppels

Laatste mogelijkheid

inleveren kleding, trainingspakken, sporttassen en sleutels/druppels

Aan onze oproep om bovengenoemde zaken in te leveren heeft slechts een aantal trainers en leiders gehoor gegeven.

Op onderstaande dagen en tijden krijgt u hiertoe nog een laatste mogelijkheid:

Donderdag         08 juni
Maandag            12 juni
Donderdag         15 juni
Maandag            19 juni

Locatie       : clubgebouw SVZW
Tijdstip      : 19.00 uur tot 20.30 uur

Niet ingeleverde druppels/sleutels worden geblokkeerd en u hebt daarna

geen toegang meer tot het clubgebouw.

Vrijwilligers, trainers en leiders die hun materialen niet hebben ingeleverd zullen kosten in rekening worden gebracht.

Jan van Leussen,
Roel Tukker