Op donderdag 15 september organiseert SVZW in samenwerking met Veiligheidspiramide een workshop BHV van 18.30 – 21.30 uur in het clubgebouw. Onderwerpen zijn:

  • Reanimatie/AED
  • Bewustzijnsstoornissen
  • Eerste hulp verlenen t.b.v. meest voorkomende sportblessures

De training is voor leden/vrijwilligers die interesse hebben kosteloos te volgen. Er is plek voor 12 deelnemers. Aanmelden kan door een mail te sturen naar penningmeester@svzw.nl

Bij meer aanmeldingen dan er plek is geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt.