Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van Nanja Vloedbeld. Nanja heeft zich jaren als vrijwilliger ingezet als gastvrouw van de businessclub. Daarnaast heeft ze ook nog tal van andere werkzaamheden mogen verrichten voor SVZW. We zijn haar daar zeer erkentelijk voor.

Wij wensen Jos, Marliek, Ruud en Guus veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies.

Bestuur SVZW