Wij ontvingen het droevige bericht dat op op 72-jarige leeftijd is overleden ons zeer gewaardeerde lid Joop Wolters.

Joop was gedurende zijn 33-jarig lidmaatschap nauw betrokken bij de club. Joop heeft verschillende vrijwilligerstaken op zich genomen, zoals scheidsrechter zijn bij wedstrijden en het draaien van bardiensten in de kantine. Daarnaast is Joop jarenlang lid geweest van de toneelgroep “Spolt Veur Ziene Wille”.

Wij verliezen in Joop een fijn maar vooral betrokken verenigingslid.

SVZW is Joop veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor de vereniging betekend heeft. Wij wensen zijn naasten heel veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies.

Bestuur en leden SVZW