Wij ontvingen het droevige bericht dat op op 79-jarige leeftijd is overleden ons zeer gewaardeerd lid Jan Postma.

Jan was gedurende zijn 47-jarig lidmaatschap nauw betrokken bij alles wat er bij onze vereniging gebeurde. Hij is lid van het jeugdbestuur geweest en heeft zich jarenlang ingezet als jeugdleider. De laatste jaren was Jan actief bij onze onderhoudsploeg.

SVZW is Jan veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor de vereniging betekend heeft. Voor al zijn verdiensten heeft Jan de vrijwilligersspeld van de gemeente Wierden ontvangen.

Wij verliezen in Jan een markant en betrokken verenigingslid.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur en leden SVZW