Wij ontvingen het droevige bericht dat op op 81-jarige leeftijd is overleden ons zeer gewaardeerd lid Harry Timmerman.

Harry was gedurende zijn 55-jarig lidmaatschap nauw betrokken bij alles wat er bij onze vereniging gebeurde. Als voetballer is hij actief geweest in diverse elftallen. Na zijn voetbalcarrière is hij onder andere scheidsrechter geweest en is hij jarenlang leider geweest van ons 4e team. De laatste jaren was Harry actief als kassamedewerker bij thuiswedstrijden van ons eerste elftal en daarnaast maakte hij onderdeel uit van de onderhoudsploeg.

De meeste leden kenden Harry als “meester Timmerman”. Harry is jarenlang onderwijzer geweest op de Kluinveenschool waar veel van onze leden ook het onderwijs hebben genoten.

Wij verliezen in Harry een fijn maar vooral betrokken verenigingslid.

SVZW is Harry veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor de vereniging betekend heeft. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies.

Bestuur en leden SVZW