Wij ontvingen het droevige bericht dat op 80-jarige leeftijd is overleden ons zeer gewaardeerde erelid Gerrit Boers.

Gerrit was gedurende zijn 45-jarige lidmaatschap nauw betrokken bij alles wat er bij onze vereniging gebeurde. Hij is jarenlang voorzitter geweest, heeft deel uitgemaakt van het jeugdbestuur en is actief geweest als jeugdleider binnen onze vereniging. Naast zijn inspanningen bij SVZW is hij ook actief geweest bij de KNVB als bestuurslid en later voorzitter van de Twentse Voetbal Bond, afgevaardigde in het amateurvoetbal voor het bestuur van SVZW in district Oost, lid Algemene Vergadering Landelijk Amateurvoetbal, Lid Landelijke KNVB bondsvergadering en Lid Landelijke Verenigingsraad KNVB. Voor zijn werkzaamheden voor de KNVB is hij benoemd tot lid van verdienste voor de KNVB.

Wij verliezen in Gerrit een zeer betrokken verenigingslid.

SVZW is Gerrit veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor de vereniging betekend heeft. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies.

Bestuur en leden SVZW