Hierbij maken we de voorlopige indeling van de jongensteams bekend.
Zoals ieder jaar hebben we ons best gedaan de teams zo goed mogelijk in te delen naar ieders wens.
Dit doen we in nauwe samenwerking met trainers, begeleiders, technisch coördinatoren en leeftijdscoördinatoren.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van deze indeling, dan kan er contact worden opgenomen met Frank Schutteman.

Hier vind je de nieuwe voorlopige indeling.

Frank is te bereiken via jeugdcoordinator@svzw.nl of via 06-51371031

Namens de Technische Commissie en Jeugdbestuur.