Na een periode van een aantal jaren zal Marco Collet het stokje gaan overgeven aan Jurgen Seppenwoolde wat betreft het regelen van scheidsrechters voor de wedstrijden bij SVZW. Jurgen is een jonge, enthousiaste en gedreven scheidsrechter die zeker geen onbekende is in het arbiterswereldje bij onze club. Vanaf zaterdag 10 september (2e bekerronde) zal hij dit seizoen gaan trachten om zoveel mogelijk wedstrijden te voorzien van leidsmannen en -vrouwen. We wensen Jurgen heel veel succes toe bij zijn nobele taak!

Hoewel de bal eindelijk weer gaat rollen in officieel verband, weten we dat er vaak niet genoeg scheidsrechters zijn voor alle teams. Dit structurele tekort is er helaas al langer. Dat betekent dat teams in veel gevallen zelf iemand moeten leveren, die de desbetreffende eigen wedstrijd kan leiden. Verre van optimaal, maar helaas wel de realiteit! Een door niemand gewenste situatie!

Daarom bij deze nogmaals een oproep aan allen:

Wie wil op de zaterdag een wedstrijd fluiten?

Alles is in overleg mogelijk. Het hoeft echt niet wekelijks (zou wel mooi zijn!), maar kan ook tweewekelijks, of bijvoorbeeld driewekelijks. Met elk aanbod zijn we uiteraard blij verrast!

Mocht iemand zich willen aanmelden, dan kan een bericht gemaild worden naar svzwscheids@gmail.com

Dit e-mailadres zal daarnaast ook komend seizoen gebruikt kunnen worden voor al uw vragen, opmerkingen, e.d. op scheidsrechtersgebied.