Zoals vorige week aangekondigd is er een nieuw trainingsschema opgesteld. Dit naar aanleiding van de versoepeling van de coronamaatregelen en de situatie dat nog steeds de avondklok geldt. Dit schema gaat in op woensdag 3 maart en geldt zo lang nog sprake is van deze avondklok.

De avondklok brengt een beperking in de tijd met zich mee voor wat betreft de trainingsavonden. Daarom zijn we genoodzaakt de trainingen te beperken tot een uur. We rekenen op jullie begrip daarvoor.

Naast de trainingsavonden is ook het schema voor aanstaande zaterdag opgenomen in het overzicht.

De beperking in de tijd brengt ook met zich mee dat er geen ruimte tussen trainingen van teams zit. Ga hier verstandig mee om, binnen de nog steeds van toepassing zijnde algemene coronamaatregelen. Doe de warming up bijvoorbeeld op de ruimte tussen de natuurgrasvelden of de ruimte naast de kunstgrasvelden (niet op de wedstrijdvelden 3, 5 en 6 overigens).

De wensen van de teams zijn zoveel mogelijk in het schema verwerkt. Natuurlijk is het in onderling overleg mogelijk iets van elkaars veld dan wel tijd te nemen. Ga ook hier verstandig mee om.

Mochten er wijzigingen doorgevoerd moeten worden in het schema stuur dan een bericht naar wedstrijdsecretariaat@svzw.nl.