Complimenten voor een ieder!
De afgelopen twee weken stonden in het teken van de opstart van trainingen tijdens de huidige Corona periode. Het was mooi om te zien hoe zowel de spelers als de trainers enthousiast de mat betraden. Ondertussen wordt er lekker getraind door alle elftallen.
Iedereen heeft zich keurig aan de protocollen gehouden. Onder andere het bewaken van de 1,5 meter afstand, zoveel mogelijk met de fiets komen, na de training direct het sportpark verlaten en de trainers die de gebruikte materialen na afloop ontsmetten. Dat zijn de complimenten waard, ga zo door! Ook aan de coördinatoren die alles mogelijk maken! Tot in ieder geval 31 mei 2020 houden wij vast aan ons protocol. Mochten zich nieuwe ontwikkelingen, en mogelijke versoepelingen voordoen, dan berichten wij hierover via de gebruikelijke kanalen.

Een enkele keer komt het voor dat wij buiten de trainingstijden personen op ons sportpark zien. Wij willen er nogmaals op wijzen dat het alleen is toegestaan om het sportpark te betreden tijdens trainingstijden en dan alleen voor diegenen die training hebben en geven.
Buiten deze tijden is het verboden je te begeven op ons sportpark. De boete voor jou is € 400 en voor de vereniging € 4.000! Laten we met elkaar de regels in acht nemen zodat we bijdragen aan een Corona vrije samenleving.

Het (jeugd)bestuur SVZW