Gedragsregels, sociale veiligheid en plezier als prioriteit

Het jeugdbestuur van SVZW zet samen met het hoofdbestuur in 2024 de eerste stappen om een omgeving te blijven creëren en verbeteren waarin onze SVZW (jeugd)leden beschermd worden en plezier centraal staat.

Iedereen kent de normen & waarden van SVZW, waarbij respect voor elkaar, presteren naar kunnen, het nakomen van afspraken en het behoud van plezier centraal staan. Daar voegen we de onderstaande basis elf gedragsregels aan toe:

 1. Wij zijn trots op onze club en heten iedereen gastvrij welkom.
 2. Wij creëren een positieve sfeer en bevorderen een sportief klimaat.
 3. Wij tonen waardering voor scheidsrechters, spelers en vrijwilligers.
 4. Wij laten de kinderen ongestoord hun spel spelen.
 5. Wij zijn zorgvuldig met onze accommodatie en materialen.
 6. Bij problemen melden we deze bij de trainer, leider, jeugdbestuur, hoofdbestuur of de vertrouwenspersoon.
 7. Wij vermijden vloeken, schelden en pesten.
 8. We spreken elkaar aan op verkeerd gedrag.
 9. Discriminatie is niet toegestaan.
 10. Wij zijn sportief en respectvol; geweld is niet acceptabel.
 11. We genieten van elkaars acties en accepteren elkaars fouten

Waarom deze nieuwe gedragsregels?
Dit is een opmaat naar ook het vragen en verplichten van een VOG voor trainers, leiders en vrijwilligers die in direct contact staan met onze leden. Wij willen als jeugdbestuur en hoofdbestuur nogmaals een omgeving creëren waarin veiligheid en plezier centraal staat.

Sinds 2015 bestaat de regeling dat sportbonden en -verenigingen een gratis VOG kunnen aanvragen voor die vrijwilligers. Dit vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij SVZW en SVO Wierden kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar op deze wijze laten we als vereniging wel zien dat we de veiligheid van onze leden, vrijwilligers en bezoekers serieus nemen.

Betrokken trainers, leiders en vrijwilligers ontvangen binnenkort persoonlijk bericht vanuit SVZW. We doen dit samen met experts van NOC*NSF en moedigt iedereen persoonlijk aan om dit bewijs van goed gedrag te verkrijgen en te laten zien als teken van betrokkenheid bij de veiligheid van de vereniging.

Meer informatie over de VOG vinden jullie hier:

https://www.knvb.nl/assist/trainersdashboard/kennisbank/71/verklaring-omtrent-het-gedrag-vog

https://www.justis.nl/justis/over-onze-producten/gratis-vogs-voor-sportverenigingen-via-nocnsf

Met onderstaande afbeelding, maken we nogmaals de nieuwe gedragsregels duidelijk. Deze zal binnenkort in en rondom het Sportpark worden getoond. Maak elkaar als lid of ouder attent op deze regels. Het is de waarborg voor de vereniging.

Heb je vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met jeugdbestuur@svzw.nl