Beste mensen, supporters, ouders, senioren, en junioren,

het jaar 2020, zit erop, we hebben sinds februari, het niet makkelijk gehad, het coronavirus heeft om zich heen gekrabbeld, om de mensen heen. De spelers van Svzw g1 leiders en trainer, hebben hier met name heel veel moeite mee gehad, dat ze eerst coronaproof konden trainen en daarna niet meer konden trainen. En ja naar iedereen toe gezegd, ik heb toegezien dat het echte klappen waren met name in hun voetbal hart! Het deed ze wat! dat Svzw g1 met pijn in het hart moest stoppen met trainen en beker/ competitiewedstrijden spelen!

Namens trainer (Jan de Voer) leiders (Hans Timmerman en Alex Mengerink) spelers/sters (Jarek de Lange, Bram Boertien, Eric Veldhuis, Robin Vos, Erik Koster, Koen Vording, Jeroen Gottemaker, Bart Westera, Ciro van Deijkhuizen, Micky van de Voet, Dewi Landeweerd, Marc Kempinga, Pepijn Busser, David Bomer, en Arnaud Harmsen!, jullie allen toch desondanks het coronavirus, een hardstikke fijn, gelukkig, gezond, vervijnd, 2021.

En hopelijk mogen we jullie alles in goede gezondheid weer treffen!

Bart Westera