Hai alle hier een kort verslag over  onze jaarlijkse barbecue. Het was prachtig weer en iedereen had er  zin in. Hans Timmerman nam afscheid als leider van ons en kreeg een groot applaus en cadeaus. Toen begon het feest met zanger Petro de vader van Marc, en dronk en at iedereen heerlijk dankzij Freddie want het kwam van hem . Iedereen genoot ervan en er  werd nog lekker gevoetbald en gevoetvolleyden en gezongen en gedanst . Om tien uur was afgelopen en ging iedereen tevreden naar huis. Dit was mijn laatste verslag van dit seizoen een kwakkeld seizoen. Iedereen Bedankt voor support inc ouders iedereen die ons een warm hart toedraagt. Daar zijn we   erg blij en dankbaar voor. Voor nu een fijne vakantie toegewenst en we ziet elkaar eind augustus waarschijnlijk bij de training en wedstrijden.

Tot dan !!!!!

Met de hartelijke groeten Ciro van Dijkhuizen en de ouders leiders en trainer Jan van de leukste G team van Wierden SVZW G1