Eind januari werden we opgeschrikt door het bericht dat het bestuur van de supportersvereniging de stekker uit de supportersvereniging wilde trekken omdat men geen nieuwe bestuursleden kon vinden. Desupportersvereniging zou worden opgeheven.

Middels een spontane actie heeft een aantal leden van de supportersvereniging de koppen bij elkaar gestoken en overleg gevoerd over hoe verder. De intentie was dat de supportersvereniging moest blijven bestaan. Na enkele bijeenkomsten heeft een aantal dames en heren besloten zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie om hiermee opheffing te voorkomen. 

Er is voorlopig een nieuw bestuur samengesteld dat bestaat uit: Gerrit Schapink voorzitter, Johan Gierveld secretaris, Erwin Kappert penningmeester en Geert Koetje, Kim Kappert, Wendy de Jong en Jan Bosch als bestuursleden.

De leden van de supportersvereniging krijgen binnenkort een brief waarin één een ander wordt uitgezet. 

De eerste activiteiten die we gaan uitvoeren zijn de traditionele veldverloting bij thuiswedstrijden van het eerste elftal organiseren en het herinvoeren van het rad van avontuur op de zaterdagmiddag. Hiervoor hebben we de medewerking gekregen de speelsters van SVZW Vr 2 en van Matthieu Weghorst die de presentatie van het rad voor zijn rekening zal nemen. Alle medewerkers hartelijk dank.

Ook zijn we een deel van de Wierdense Middenstand langs geweest om de Supportersvereniging te steunen middels het beschikbaar te stellen van prijzen voor de activiteiten. We hebben heel wat prijzen ontvangen en willen de Middenstanders hartelijk bedanken voor hun prijzen.

We hebben inmiddels een voorlopige activiteitenkalender opgesteld. Zodra deze akkoord wordt bevond zullen wij deze gaan publiceren. 

We zijn natuurlijk op zoek naar medewerkers bij de diverse activiteiten. Wil jij hierin iets betekenen, wil je meewerken aan een bepaalde activiteit of heb je goede ideeën voor een nieuwe activiteit, laat het ons dan even weten

Al met al een hoopvolle herstart van de Supportersvereniging. Aanstaande zaterdag zullen we rond de wedstrijd SVZW – SVI starten met onze activiteiten. Mogen we op uw steun rekenen?

Bestuur Supportersvereniging SVZW