Geachte leden van SVZW,

Na een lange gedwongen pauze van inactiviteit en een daaropvolgende vakantie, gaat de bal eindelijk weer rollen in officieel verband. Elke speelzaterdag proberen we de thuiswedstrijden (indien mogelijk) te voorzien van een scheidsrechter. Echter, vaak zijn er niet genoeg scheidsrechters voor alle teams. We hebben al lange tijd te maken met een structureel tekort, zoals een ieder weet. Dat betekent dat teams in veel gevallen zelf iemand moeten leveren, die de desbetreffende eigen wedstrijd kan leiden. Een verre van optimale situatie, maar helaas de realiteit! Een door niemand gewenste situatie!

Daarom bij deze nogmaals een oproep aan allen:

Wie wil op de zaterdag een wedstrijd fluiten?

Alles is in overleg mogelijk. Het hoeft echt niet wekelijks (zou wel mooi zijn!), maar kan ook tweewekelijks, of bijvoorbeeld driewekelijks. Met elk aanbod zijn we uiteraard blij verrast!

Mocht iemand zich willen aanmelden, dan kan een bericht gemaild worden naar svzwscheids@gmail.com

Bij voorbaat dank!

Scheidsrechters SVZW