Sinds dit huidige seizoen hebben de meisjesafdelingen van SVZW en Juventa ’12 de samenwerking opgezocht. Alle meisjesteams bestaan uit leden van SVZW en Juventa ’12. De teams spelen en trainen een half jaar op de velden van SVZW en een half jaar op de velden van Juventa’12. De teams spelen hun wedstrijden als ST (samenwerkend team).

Onlangs heeft de werkgroep deze samenwerking geëvalueerd met de beide besturen. Tijdens deze evaluatie zijn veel positieve punten naar voren gekomen. Dit heeft beide besturen doen besluiten de samenwerking voort te zetten en te verdiepen. Met ingang van het seizoen 2023-2024 zullen zowel de jeugd- als seniorenafdeling van het vrouwenvoetbal gaan samenwerken in de vorm van een SVO (samenwerking vrouwen opleiding). Alle teams zullen gaan spelen onder een nieuwe naam en in een nieuw clubtenue.

Concreet houdt dit het volgende in:

  • Alle leden blijven lid van hun eigen vereniging, SVZW of Juventa ’12.
  • Nieuwe leden melden zich eveneens aan bij de vereniging van hun keuze.
  • Meisjes zullen tot en met de JO9 bij de eigen vereniging in een jongensteam blijven voetballen. Bij de overgang naar de MO-11 (volgend seizoen vanaf geboortejaar 2014) zullen de meisjes gaan voetballen in een meidenteam, binnen de SVO.
  • Voor sommige meisjes is het voor hun voetbalontwikkeling beter om bij de jongens te blijven voetballen. Deze mogelijkheid wordt natuurlijk ook geboden. Zij worden, na overleg met trainers, ingedeeld in een jongensteam bij de eigen vereniging.
  • Ook de seniorenteams gaan voetballen onder een nieuwe naam en in nieuwe clubkleuren.

Werkgroep samenwerking meisjesvoetbal SVZW en Juventa ‘12