Aanleiding samenwerking

Zoals iedereen weet, is het meiden/vrouwenvoetbal de laatste jaren ontzettend gegroeid. Bij Juventa en SVZW kunnen we al vele jaren in elke leeftijdscategorie een of meerdere meidenteams laten deelnemen aan de KNVB competities.

Om het meiden/vrouwenvoetbal nog beter te faciliteren in Wierden hebben de besturen van Juventa en SVZW – aan het begin van afgelopen seizoen – toestemming gegeven om te onderzoeken of een samenwerking mogelijk is. Hier zijn een aantal redenen voor. Ten eerste kampen beide verenigingen met de uitdaging om tot goede teamindelingen te komen. Het ene jaar hebben we te krappe teams; het andere jaar zitten de meidenteams ontzettend vol. Fijn al die aanmeldingen, maar zes wissels op de bank gaat ten koste van het spelplezier. Daarnaast kunnen we, door samen te werken, een breder aanbod creëren waardoor iedere speelster beter tot zijn recht komt. Oftewel, iedere speelster kan zich ontwikkelen op haar niveau, wat het spelplezier bevordert. Zo zetten we het damesvoetbal in Wierden nóg meer op de kaart.

Onderzoek
De werkgroep bestaande uit Anouk Stam en Rob Swartjes namens Juventa en Andrea Ros en Ellen ter Avest vanuit SVZW, is dit seizoen aan de slag gegaan met het ‘onderzoek’. We hadden een gemixt speedsoccer toernooi op de planning staan in de winter, maar corona gooide roet in het eten. Daarna hebben we besloten dat alle teams gezamenlijk zouden gaan trainen. Dat heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2022. Deze trainingen hebben we geëvalueerd en de resultaten waren best heel positief. Daarop volgend hebben wij een advies uitgebracht om vanaf volgend seizoen gezamenlijk onze teams in te gaan delen, oftewel de samenwerking te gaan starten. Beide besturen hebben hiermee ingestemd.
Er werd verschillend gereageerd op het idee om samen te gaan werken. ‘Het gaat toch prima zo’, ‘Die van de overkant kennen we niet’, ‘Ik heb zo’n leuk team nu’. Voorbeelden van reacties. Wij begrijpen dat een verandering altijd even wennen is en niet gelijk leuk. Het eerste jaar, het komende seizoen zal wennen worden. Meiden komen ineens in een team bij speelsters die afgelopen jaar nog hun tegenstanders waren. Iedereen moet elkaar leren kennen hoewel sommige meiden al bij elkaar op school zitten of elkaar tegenkomen bij andere activiteiten in Wierden.

Teams
Met de teamindelingen voor komend seizoen houden we rekening met verschillende factoren. Als eerste leeftijd, want dat is bepalend voor in welk team je mag spelen. Daarnaast hebben we besloten dat áls we drie teams in een leeftijdscategorie kunnen maken, en dat gaat lukken in de MO13 en MO15, dat we één team hoger willen inschrijven dan de andere twee teams. Bijvoorbeeld de MO15-1 in de eerste klasse en de MO15-2 en MO15-3 in de tweede klasse. Dit betekent dus dat de MO15-2 en MO15-3 gelijkwaardig worden ingedeeld. Daarbij houden we rekening met vriendinnen, zodat iedere speelster in ieder geval al een aantal meiden kent. Daarnaast kiezen we ervoor echt te mengen, met name in de twee gelijkwaardige teams zodat er ongeveer evenveel meiden van SVZW en van Juventa inzitten. Bij het eerste team was dat iets lastiger maar hebben we het ook zo eerlijk mogelijk proberen te verdelen.

Zodra het seizoen begint te lopen, leert iedereen elkaar beter kennen, dus wij verwachten dat voor de seizoenen die gaan volgen, het indelen steeds makkelijker zal gaan. Uiteindelijk zullen we het Wierdense meidenvoetbal echt op de kaart kunnen gaan zetten, met hopelijk weer een vrouwenteam op een mooi niveau.

We maken komend seizoen gebruik van de KNVB mogelijkheid: ST. Samenwerking tussen twee of meer verenigingen voor één of meerdere leeftijdscategorieën. Deze samenwerking ga je voor één jaar aan. De speelsters blijven gewoon lid van hun eigen club. Voor in de toekomst is een SVO mogelijk: Samenwerking Vrouwen/Meiden Opleiding. Dit is een overeenkomst die steeds voor drie jaar geldt. Hierbij blijven de speelsters lid van hun eigen club, maar worden wel vereniging in de SVO. De SVO heeft een eigen entiteit (sportlink account), eigen clubkleuren en een eigen naam.

Praktisch
Komend seizoen speelt elk team een half jaar bij SVZW en een half jaar bij Juventa. We gaan hier schema’s voor maken en dit goed communiceren. Daarbij geldt: bij de club waar je traint/speelt, dat tenue wordt er gedragen. Bijvoorbeeld: de MO20 speelt tot de winter bij SVZW, dan dragen zij het tenue van SVZW. Na de winter wordt er gespeeld bij Juventa, dan wordt het tenue van Juventa gedragen. Uit praktisch oogpunt: zo worden de traintijden goed verdeeld over de clubs, hoeven er nog geen nieuwe tenues aangeschaft te worden en hebben alle speelsters een half jaar hun vertrouwde omgeving.