Een aantal teams heeft de wedstrijdkleding en trainingspakken ingeleverd. Voor de teams die dit nog moeten: vanavond kan dit van 19:00 tot 21:00.

Een aantal teams heeft aangegeven nog niet zover te zijn, daarom is aanstaande zaterdag 18 juni een extra inlevermoment gepland van 9:00 tot 11:00.

Kledingplancommissie SVZW