GEWIJZIGDE DATUM: vrijdag 24 november 2023

Belangrijke mededeling: de Algemene Ledenvergadering is verplaatst

Eind van deze morgen, heeft het bestuur van SVZW het trieste bericht ontvangen dat Freek ter Haar, een zeer gewaardeerd SVZW clublid is komen te overlijden.

Als actief lid en vrijwilliger binnen de club, heeft Freek jarenlang in vele diverse vormen veel voor SVZW mogen betekenen. Als club verliezen wij allen een gewaardeerd lid en belangrijk steunpunt binnen SVZW. 

Verplaatsing Algemene Ledenvergadering
In het licht van deze tragische situatie hebben wij als bestuur besloten om de ALV niet te laten plaatsvinden op vrijdag 3 november, maar te verplaatsen. Gezien deze omstandigheden achten wij het niet gepast om een ledenvergadering te organiseren.

Nieuw geplande datum
De besturen van SVZW en Supportersvereniging en de verplaatsen haar ledenvergadering naar vrijdag 24 november:
> 19.15 uur (supportersvereniging SVZW)
> 20.00 uur (ledenvergadering SVZW)
Locatie: het clubhuis van SVZW.

Verplaatsing: SVZW 1 – WHC 1
In overleg met de familie, spelers en staf van SVZW 1 is de competitie wedstrijd van zaterdag 4 november verplaatst. Dit in overleg met WHC.
Een nieuwe datum zal z.s.m. bekend worden gemaakt.

Moment van stilte
Als club staan wij aanstaande zaterdag stil bij deze gebeurtenis als spelende- en niet-spelende leden, met een moment van stilte voor aanvang de wedstrijden.

Namens het bestuur en alle leden, wensen wij de familie ter Haar en alle naasten heel veel sterkte toe met dit verlies.

Namens het bestuur van S.V.Z.W.
Alex Postma (voorzitter)