De overheid heeft ons verplicht om onze accommodatie in ieder geval t/m 6 april 2020 gesloten te houden. Ons sportcomplex is daardoor op dit moment verboden terrein.

Het toegangsverbod geldt ook voor de jeugd die de afgelopen dagen ons terrein massaal bezocht heeft om te voetballen. Ook dit is niet toegestaan. Het bestuur doet een uitdrukkelijk beroep op deze jeugd en de verantwoordelijke ouders/verzorgers om weg te blijven van ons sportcomplex. De gemeente heeft ons vandaag laten weten dat bij overtreding van het verbod bekeuringen worden uitgeschreven.

Wij begrijpen dat de getroffen maatregelen zwaar zijn. Toch vragen wij nogmaals om begrip en medewerking. Het gezamenlijke doel is om zo snel als mogelijk het normale dagelijks leven weer op te pakken.

Indien er nieuwe informatie beschikbaar is zal het bestuur dit via de officiële kanalen communiceren.

Bestuur SVZW

Afbeeldingsresultaat voor corona update