Zoals inmiddels bekend is zal het seizoen 2019/2020 niet hervat worden. Geen trainingen, geen wedstrijden, geen kampioenen, geen promotie en ook geen degradatie. Een hele bijzondere situatie die niemand heeft kunnen voorzien. Maar niets is belangrijker dan de gezondheid van ons allen. Dus uiteindelijk een verstandig besluit van de verantwoordelijke autoriteiten.

In aansluiting op de richtlijnen van de autoriteiten blijft ons sportpark tot nadere berichten gesloten voor alle activiteiten.

Uiteraard heeft het besluit om het voetbalseizoen niet te hervatten gevolgen voor onze vereniging. In deze onzekere tijd staan ons als bestuur meerdere uitdagingen te wachten. Organisatorische maar ook financiële. Wij begrijpen dat onze leden en ook onze sponsors in een lastige en financieel onzekere tijd leven. Laten wij, zoals het binnen een vereniging betaamt, bij elkaar blijven en er voor elkaar zijn. Juist nu.

Ondanks dat er niet gevoetbald wordt lopen meerdere kosten voor de vereniging door. De resterende contributie van dit seizoen zal op de gebruikelijk wijze geïncasseerd worden. Leden die als gevolg van het coronavirus niet in staat zijn om de contributie te voldoen, kunnen dit kenbaar maken via penningmeester@svzw.nl. Gezamenlijk zal naar een oplossing worden gezocht.

Er voor elkaar zijn betekent ook dat wij aan onze sponsors moeten denken. Sponsoring is een belangrijke inkomstenbron van onze vereniging. Dankzij sponsoring houden wij de contributie laag. Een deel van onze sponsors heeft het nu ook zwaar. Boodschappen, aankopen of opdrachten? Gun ze onze sponsors. Nu kunnen wij onze dankbaarheid voor hun trouwe ondersteuning laten blijken.

Met elkaar hopen wij dat de bal zo snel als het kan weer gaat rollen. Wanneer dat is weet op dit moment niemand. Mocht er nieuwe informatie beschikbaar zijn dan communiceren wij dat via onze officiële kanalen.

Bestuur SVZW