Het kabinet heeft maandagavond nieuwe maatregelen tegen het coronavirus bekendgemaakt. Dit heeft helaas ook consequenties voor het voetbal en dus ook voor SVZW. De genomen maatregelen voor SVZW, in aanvulling op de reeds bekende protocollen, zijn als volgt:

Clubhuis/kantine

De kantine van SVZW is vanaf dinsdag 29 september gesloten. Dat zal sowieso tot 20 oktober gelden.

Publiek bij wedstrijden en trainingen

De wedstrijden en de trainingen van alle teams mogen gewoon doorgaan. Helaas is publiek rondom de velden bij trainingen en wedstrijden NIET toegestaan. Dit geldt vanaf 29 septemberen zal sowieso tot 20 oktober gelden. 

Jeugdteams

Ook hier geldt dat geen toeschouwers/publiek bij trainingen en wedstrijden aanwezig mogen zijn. Chauffeurs die rijden met de jeugd tot en met 17 jaar vallen onder de teambegeleiding en worden derhalve niet als publiek/toeschouwer aangemerkt. Zij mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Wij houden hier het aantal van 1 chauffeur per 3 spelers aan. Begeleiding/chauffeurs van onze uitspelende jeugdteams adviseren wij vooraf de website van de te bezoeken vereniging te raadplegen voor de daar geldende maatregelen.

Vergaderingen/overleggen

Alleen noodzakelijke vergaderingen/overleggen, die niet digitaal kunnen plaatsvinden, zijn nog toegestaan in de daarvoor bestemde ruimtes mits het aantal deelnemers beperkt blijft. Uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter afstand en andere protocollen (handen wassen, ontsmetten, bij klachten niet komen, hoesten in de elleboog enzovoort)

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij dat via de website en de online kanalen communiceren.

Bestuur SVZW