Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de vacature Hoofd Jeugdopleidingen (HJO) binnen onze eigen gelederen is ingevuld. Jeroen van Kammen en Lars Dikkers gaan deze functie samen vervullen. 

Beiden maken al deel uit van het Technisch Hart en zijn daarom bekend met het technisch beleidsplan. Daarnaast hebben Jeroen en Lars het afgelopen jaar Arjan Bartels reeds ondersteund waardoor zij een goed beeld hebben gekregen van de jeugdopleiding.

Wij wensen Jeroen en Lars veel succes in de functie van HJO!

Arjan zijn wij veel dank verschuldigd voor al het werk dat hij de afgelopen jaren als HJO voor onze vereniging heeft verricht. Arjan, bedankt! 

(Jeugd)Bestuur SVZW