Zoals al eerder is aangekondigd is het per direct voor jeugdleden van SVZW in alle teams waar spelers tot 18 jaar deelnemen verboden een mobiele telefoon bij zich te hebben in de kleedkamer.

De landelijke media berichten steeds vaker over misbruik van de mobiele telefoon door de jeugd. Pestgedrag door het maken en verspreiden van bijvoorbeeld intieme foto’s en video’s leidt tot zeer onwenselijke en persoonlijk verdrietige situaties, waarbij jonge mensen voor lange tijd getraumatiseerd kunnen raken. Daarnaast treffen wij bij onze club steeds vaker mobiele telefoons aan in de kleedkamers die onbeheerd zijn achtergelaten, met eventueel diefstal of vernieling tot gevolg. 

Om bij SVZW dit soort zeer vervelende situaties te voorkomen heeft het jeugdbestuur in overleg met het bestuur besloten om per direct voor de jeugd tot 18 jaar de aanwezigheid van mobiele telefoons in de kleedkamer te verbieden. 

We zijn op dit moment naar een oplossing aan het zoeken in de vorm van lockers, maar tot die tijd ligt die verantwoordelijkheid bij spelers en verwachtten we van zowel ouders, begeleiders als trainers op de juiste manier om te gaan met deze regels.

Daarnaast geven we ook op korte termijn gevolg aan leiders en trainers die hebben aangegeven deel te willen nemen aan de cursus rondom mediawijsheid en het puberbrein. Degene die zich daarvoor hebben opgegeven kunnen spoedig bericht verwachten.

We doen hierbij ook een dringende oproep om, indien mogelijk, de mobiele telefoon zoveel mogelijk thuis te laten. Tevens zal bij de ingang van kleedkamers een bordje worden opgehangen met een pictogram, waarop is aangegeven dat de mobiele telefoon verboden is in de betreffende ruimte.

Het is de bedoeling dat de trainers en of leiders, voordat jullie de kleedkamer in gaan de telefoons en ook de andere waardevolle spullen in nemen en dit na de wedstrijd weer uitreiken als jullie gedoucht zijn, maar neem tijdens trainingsdagen vooral ook je eigen verantwoordelijkheid.

Bij overtreding van de regels volgen er eventueel in overlegpassende maatregelen, zoals schorsing van het terrein van de vereniging bij het zichtbaar meenemen van een telefoon in de kleedkamer en definitieve schorsing en aangifte bij de politie bij het voeren van videogesprekken, het maken en/of delen van beelden.

We willen met deze maatregel een hoop narigheid voorkomen en hopen op ieders medewerking.

Namens het jeugdbestuur,

Benjamin Roos (jeugdvoorzitter)