In de persconferentie van dinsdag 3 november 2020 zijn aanvullende maatregelen afgekondigd. Deze maatregelen zijn 4 november 2020 ingegaan en treffen de spelers van de JO19 en MO19.

Zij mogen de komende 2 weken niet in groepsverband trainen (de afgelopen weken was dit vanuit de persconferentie van 13 oktober 2020 nog wel toegestaan),

De toelichting op de maatregelen van 3 november 2020 geeft aan:

Hoe moeten de leeftijdsgrenzen worden geïnterpreteerd?

In afstemming met NOC*NSF is bepaald dat spelers in de teams binnen de jeugdcompetities mogen sporten in teamverband. De ter plekke geldende lokale noodverordening en gemeentelijke bepalingen blijven altijd leidend.

Wat zegt de:

Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Twente houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Twente van 4 november 2020)

Artikel 2.12 Sport 

1. Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, sport te beoefenen in een groep van meer dan twee personen.

2. Het is verboden een groepsles te geven dan wel daaraan deel te nemen.

3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor sportbeoefening door sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de eredivisie en eerste divisie en personen tot en met 17 jaar die sport beoefenen op de eigen club.

Hierdoor gaat de training van de JO19 en MO19 de komende 2 weken niet door!

Voor de teams t/m de JO17 en MO17 veranderd er niets. Zij mogen blijven trainen.

(Jeugd) bestuur SVZW