Beste leden van SVZW,

Nog enkele dagen en dan ligt het jaar 2023 achter ons. Het jaar om ons te herinneren, dat we ons 75-jarig bestaan als voetbalclub mochten vieren. Die gedachte zal bij mij – en velen met mij – niet snel vergeten worden.
In mijn tweede termijn als voorzitter van deze mooie club, ben ik maar wat blij om deze periode te hebben mogen meemaken. Niet alleen als lid, of vader van twee spelende zoons, maar vooral als eindverantwoordelijke van dit samen zijn, met jullie als leden samen. Het jubileum was een waar genot om mee te mogen maken.

Het woord ‘samen’ is 75 jaar terug vastgelegd als vereniging. Dit is een afgeleide van ‘verenigt u’. De oproep die ik tijdens de laatste algemene ledenvergadering ook duidelijk deed laten merken. Daar ligt voor nu en de nabije toekomst ook een uitdaging voor mij, samen met de andere bestuursleden en vrijwilligers.
We groeien als club, maar krimpen aan vrijwilligers. Een trend die we moeten én zullen gaan doorbreken. In het positieve wel te verstaan; met een duidelijke nieuwe visie voorop.

De kerstperiode geeft een moment tot bezinning. Hoe mooi ons 75-jarig jubileum ook is, namen we dit jaar ook helaas afscheid van enkele leden. Afgelopen week bleek maar eens wat de waarde van een club als SVZW hierin met zich meedraagt.
Dit afscheid, maar ook de vele anderen dit jaar, overschaduwde soms het momentum van blijdschap tijdens ons jubileum. Mensen die samen met alle andere leden de herinneringen die 75 jaar SVZW betekenen. In voor en tegenspoed.

Het 75-jarig jubileum geeft daarmee ook een nieuw startschot. Als voorzitter en ook enkele nieuwe bestuursleden voegen we ons samen als nieuw elan. Verfrissende ideeën, zienswijzen en uitvoering, die passen bij de tand van deze tijd zonder de historie te vergeten. Ik kijk daarom uit naar dit nieuwe startschot van de tweede seizoenshelft. Samen met jullie als leden!

Voor ik afsluit met een laatste groet, volgt hier nog enkele belangrijke data:
> Zaterdag 30 december – eindejaarsborrel van 15:00 – 19:00 in ons clubhuis.
> Zaterdag 6 januari – nieuwjaarsborrel vanaf 15:00 in ons clubhuis (de eerste 2 consumpties ontvang je van SVZW!)
De overige data van oefenwedstrijden en competitie hervatting lees je gewoonlijk terug op deze website.

Tot slot, een kerstgroet namens SVZW.
Geniet van jullie vrije tijd deze feestdagen, samen met vrienden en familie.

Namens het bestuur,
Alex Postma – Voorzitter SVZW.