In overleg met het bestuur en jeugdbestuur van SVZW heeft de organisatie van het schoolvoetbal besloten om dit jaar het schoolvoetbal af te lasten.
De onzekerheid over de ontwikkeling en het verloop van het Coronavirus is de aanleiding om tot dit vervelende besluit te komen.

Van zowel leden van SVZW en vanuit de scholen is meermaals de vraag gekomen of het schoolvoetbal nog door zou (kunnen) gaan.
Gezien er bij het voetbaltoernooi per dag meer dan 100 mensen aanwezig zijn is dit door onze centrale overheid verboden om door te laten gaan, en wij volgen uiteraard dit besluit.

Het is met name voor de deelnemers van de scholen een vervelende mededeling, maar wij willen geen enkel risico lopen dat zij besmettingen bij dit toernooi zouden kunnen oplopen.
Ook voor het publiek, dat altijd in groten getale komt kijken, en de vele vrijwilligers van SVZW willen we hiermee geen enkel risico lopen.

Het is erg jammer, maar we denken dat dit een verstandig besluit is waarvoor iedereen ook zeker begrip voor op kan brengen.

Organisatie SVZW Schoolvoetbal

Thijs ter Avest
Patrick Jansen
Amiëlla Siahaya
Jan Meijer

Afbeeldingsresultaat voor schoolvoetbal afgelast