Wij ontvingen het droevige bericht dat op zondag 27 september jl. op 84-jarige leeftijd is overleden ons zeer gewaardeerd erelid Bertus Heutink.

Bertus was gedurende zijn 54-jarig lidmaatschap nauw betrokken bij alles wat er bij onze vereniging gebeurde. Hij is voorzitter geweest van het algemeen bestuur, bestuurder van het Twente Troef Team en bestuurder van stichting SVZW.

Daarnaast is Bertus jarenlang (hoofd)sponsor geweest van onze vereniging.

Wij verliezen in Bertus een zeer markante en eigenzinnige persoonlijkheid maar ook een verenigingslid pur sang. 

SVZW is Bertus veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor de vereniging betekend heeft. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies.

Bestuur en leden SVZW