Blessures tijdens het voetballen bij SVZW; helaas zijn ze nauwelijks te voorkomen. Na een oponthoud van twee jaar, onder andere door Covid perikelen, hebben we binnen SVZW weer een aantal initiatieven ontplooit die bijdrage aan een veilige sport omgeving.

 

Het is belangrijk dat iedereen de juiste EHBO-materialen heeft en weet te vinden. Daarnaast welke stappen neem je als trainer, leider of toeschouwer als er onverhoopt iets mocht gebeuren. Dus neem de tijd en lees dit onderstaande artikel goed door, zo zorgen we samen voor een veilige en gezonde omgeving!

EHBO-KOFFERS, ICEPACKS EN PIJNSTILLING

Er zijn op de vereniging op verschillende plekken EHBO-koffers te vinden. Onder andere in de gang tussen kleedkamers een en twee en achter de bar in de kantine. Daarnaast heeft ieder team aan het begin van het seizoen een verbrandtrommel in de team-tas gekregen.

Vertrouwen is goed controle is beter …

Wij raden aan goed te controleren of je een EHBO-trommel hebt als team en bij het ontbreken van zaken of na gebruik dit direct door te geven. Controleer of er voldoende pijnstillers (paracetamol) aanwezig zijn en instant icepacks. Vergeet ook niet de houdbaarheidsdatum van producten. Mochten er zaken ontbreken of verstreken (over datum) zijn, mail dit dan voor 15 februari 2023 naar materiaalbeheer@svwz.nl en t.a.v. Monique Jager.

EHBSO-CURSUS

Binnenkort organiseert SVZW een cursus voor trainers, leiders en leeftijd coördinatoren. Daarbij leer je eerste hulp bij sportongelukken en reanimeren en krijg je een certificaat. We hebben inmiddels 17 mensen die hebben aangegeven om deze te volgen. Mede hierdoor verwachtten we op trainings- en wedstrijddagen een belangrijke stap te hebben gezet in een nog veiliger SVZW. Mocht je de oproep gemist hebben, geef je dan alsnog voor 15 februari 2023 op via jeugdvoorzitter@svzw.nl met het onderwerp aanmelden EHBSO-cursus leiders, trainers en coördinatoren.

ICEPACKS

Een icepack (ook wel coolpack of coldpack genoemd) wordt gebruikt om te koelen. Het wordt vaak ingezet voor het ontzwellen van letsels aan ledematen, met name verstuikingen, verzwikkingen, ontwrichtingen en kneuzingen. Via het ontzwellen wordt ook de pijn verlicht.

Op wedstrijddagen zijn deze te vinden achter de bar in de kantine. We zoeken een geschikte plek voor trainingsdagen, zodat ook als de kantine dicht is en men makkelijk bij de icepacks kan komen wanneer deze nodig mochten zijn.

 Bij toediening is het voornaam om het coldpack nooit rechtstreeks op het geblesseerde lichaamsdeel te plaatsen (wikkel in een doek of bijvoorbeeld hesje). Dit kan bevriezing veroorzaken en reden waarom men voorzichtig moet zijn bij het toebrengen van coldpacks bij breuken of open wonden.

AED

De AED vind je buiten bij de ingang richting de bespreekruimtes en materiaalhok. Met een AED binnen handbereik hoeven we niet te wachten tot de ambulance ter plaatse is. Het komt helaas steeds vaker voor dat een ambulance op zijn vroegst na 10 tot 15 minuten ter plaatse is. Voor het slachtoffer is het dan vaak te laat. Wanneer een slachtoffer een hartstilstand krijgt, zijn de eerste 6 minuten cruciaal, snel kunnen handelen is dus van levensbelang. De AED hangt aan de zijkant van het clubgebouw (AED). Degene die meedoen aan de EHBSO-cursus weten straks ook hoe te reanimeren. Daarnaast is (een deel) van de onderhoudsploeg en kantine personeel ook getraind.

BRANCARDS

Mocht er een brancard nodig zijn, dan zijn deze ook op de club te vinden. De eerste in de kleedkamer van de scheidsrechters tegenover kleedkamer 1 en een tweede bij de ingang richting de bespreekruimtes. Het is een wat ouder model, maar voldoen voorlopig nog prima!

STAPPENPLAN (VOLGENS KNVB)

Doet zich een sportongeval met verwondingen voor? Volg dan onderstaande stappen.

 1. Inschatting situatie door coach, begeleider of EHBSO’er
  Probeer eerst de situatie te overzien. Maak een inschatting van de ernst van het sport- ongeval. Bekijk hiervoor de verwonding van de voetballer(s). Beoordeel de situatie en vraag je af of de situatie acuut bedreigend is voor de gezondheid van de voetballer op langere termijn. Doet zich zo’n situatie voor? Dan is met spoed deskundige hulp nodig en alarmeer zo snel mogelijk 1-1-2. Zo niet, schat dan in of de situatie zelfstandig te behandelen valt. Wellicht dat de gang naar een (huis)arts of de spoedeisende hulp nodig is.

   

  2. Taakverdeling
  Neem als coach, begeleider of EHBSO’er de leiding over de situatie en zorg voor een taakverdeling. Bijvoorbeeld:
  Taak persoon 1: “Jij gaat de ambulance (1-1-2) bellen en zodra je daarmee klaar bent kom je terug.”
  Taak persoon 2: “Jij blijft hier bij mij bij de getroffen sporter.”
  Taak persoon 3:  “Jij gaat op zoek naar de defibrillator, verbandkoffer, dekens, enzovoorts en komt dan terug.”

 1. Behandeling
  Kun je de situatie zelfstandig goed beoordelen en behandelen? Behandel de verwonding dan op de juiste manier zodat er geen verdere schade ontstaat. Heeft de voetballer na jouw behandeling nog deskundige hulp nodig? Ga dan samen naar de (huis)arts of de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Of zorg ervoor dat de voetballer hier zelf naar toe gaat.