SVZW heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het fonds Gehandicaptensport  om een digitale collectebus te openen op onze website.

Beide instanties zijn afhankelijk van giften. Omdat collecteren in deze tijd bijna onmogelijk is, willen wij ook onze maatschappelijke taak met deze collectebus tot uitdrukking brengen.

Van de opbrengst zal 50% worden bestemd voor onze vereniging.

Wij bevelen jullie deze actie van harte aan.

Klik hier voor de collectebus