Rondom de velden

Het coronavirus beheerst nog steeds ons (verenigings)leven. De afgelopen periode mochten onze jeugdteams trainen en onderlinge wedstrijden spelen. De mogelijkheden voor de senioren waren beperkter. Helaas is het dus akelig stil op ons sportpark. Allemaal missen wij het sociale verenigingsleven. Wij missen de gezelligheid, wij missen zelfs de kritiek en de irritaties langs de lijn. En hoe lang het nog gaat duren weet niemand. De KNVB heeft meerdere scenario’s over het verloop van de competitie uitgewerkt. Veel scenario’s zijn ingehaald door de ontwikkelingen rondom corona. De laatste stand van zaken is te lezen in door de KNVB uitgebrachte routekaart-amateurvoetbal. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte als er concrete plannen zijn.

Algemene ledenvergadering

Op 17 december hielden wij onze digitale algemene ledenvergadering. Wij blikten terug op het vorige seizoen en keken vooruit naar de komende jaren. Tijdens die vergadering is Thijs Kappert tot het bestuur toegetreden. Hij doet vanaf nu de PR en de communicatie. Als bestuur zijn wij blij dat Thijs ons met zijn communicatieve vaardigheden komt versterken.

Wat gebeurt er nu?

Een flink aantal mensen is in deze periode hard aan het werk voor onze prachtige vereniging. Een aantal trainers is actief met onze jeugdteams. Wanneer de velden weer bespeelbaar zijn blijven ze dat doen. Verder wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor komend seizoen. Zoals eerder bericht wordt Joram Hendriks onze nieuwe hoofdtrainer. Hij zal daarbij geassisteerd worden door Roy Agten. Helaas stoppen onze fysio’s Stijn en Mark (bij deze een oproep om ons te helpen bij het zoeken naar vervangers!). Voor de rest blijft de staf en begeleiding van de eerste selectie ons trouw. De eerste selectie voor volgend seizoen is nagenoeg rond. De gesprekken over de invulling van de trainers voor de overige teams voor komend seizoen zijn gaande. De informatie hierover volgt in een volgende update.

Met de gemeente en de sportstichtingen zijn wij in gesprek over het vervangen van het kunstgras op veld 2. Deze gesprekken doen wij samen met de drie andere voetbalverenigingen in onze gemeente.

In 2023 bestaan wij 75 jaar. Er is inmiddels een commissie gevormd die dit jubileum feestelijk gaat inkleden.

Dank

Het bestuur dankt nogmaals al haar leden en sponsors voor de trouwe binding en ondersteuning in deze bizarre tijd. Met elkaar hopen wij dat wij zo snel mogelijk het veld weer op kunnen, dat de kantine weer open kan en dat wij verder kunnen bouwen aan onze mooie club.

Wat ons betreft … tot snel!

Bestuur SVZW