In de algemene ledenvergadering van afgelopen vrijdag heeft Bart Eshuis aangegeven te stoppen als bestuurslid, dit in tegenstelling tot de in de uitnodiging voor deze vergadering aangekondigde verlenging van zijn termijn. Als nadere toelichting op dit besluit onderstaande toelichting van Bart.

‘De invloed van het coronavirus en het coronabeleid op de samenleving is enorm. Inmiddels zijn we zover dat de toegang tot de sportaccommodatie, uitgezonderd de buitenruimtes, is voorbehouden aan leden en bezoekers die een bewijs van vaccinatie kunnen overleggen, kunnen aantonen dat zij genezen zijn of met een negatieve testuitslag kunnen aantonen dat zij het coronavirus niet onder de leden hebben. Plannen om toegang tot onderdelen van de samenleving verder te beperken voor de eerste twee categorieën zijn in de maak.

Ik ben genoodzaakt voor mijzelf een streep te trekken en geen verantwoordelijkheid te willen dragen voor de uitvoering van dit beleid. Dit is geenszins ingegeven door onverschilligheid ten aanzien van de gevaren van het coronavirus. Integendeel, het coronavirus heeft de samenleving gegijzeld en zorgt direct en indirect nog steeds voor veel leed. Het op basis van medische kenmerken beperken van toegang tot diezelfde samenleving gaat voor mij persoonlijk echter te ver.

Aldus eindigen, met pijn in het hart, zes jaren in het bestuur van SVZW. Met veel plezier heb ik met mijn collega-bestuursleden en verschillende leden in verschillende commissies samengewerkt, waarvoor dank. Daar waar het nodig is en kan zal ik de vereniging blijven helpen.’

Het bestuur betreurt het besluit van Bart om te stoppen als bestuurslid, maar laat tegelijk weten zijn beslissing te begrijpen en uiteraard te respecteren. De club verliest een penningmeester die zijn taken altijd vol bezieling uitgevoerd heeft. De heldere blik van Bart gaat verder dan alleen financiële vraagstukken. Zijn inbreng binnen het bestuur gaan wij missen. Wij danken Bart voor zijn jarenlange inzet en gaan zeker gebruik maken van zijn aanbod om de vereniging te helpen waar nodig.