Door de aangescherpte coronamaatregelen kon onze ledenvergadering die gepland stond voor 6 november niet doorgaan. Ook op dit moment ziet het er niet naar uit, dat we binnenkort in onze kantine bij elkaar kunnen komen.

Als bestuur van SVZW willen wij toch graag de formele zaken met betrekking tot de jaarvergadering met jullie delen en wij organiseren daarom op donderdag 17 december onze algemene ledenvergadering.

Gezien de actuele ontwikkelingen rondom het COVID-19-virus zal deze ledenvergadering niet in het clubgebouw maar digitaal plaatsvinden. De stukken liggen zaterdag 12 december ter inzage. Op afspraak (er zal een tijdschema worden gemaakt) kunnen deze worden ingezien tussen 10.00 en 12.00 uur. Aanmelden via bestuur@svzw.nl.

Aangezien de vergadering digitaal zal zijn, zullen wij ons beperken tot de formele zaken die wij moeten afhandelen. Het zal dus een zeer summiere vergadering worden.

De agenda volgt binnenkort, inclusief de wijze waarop de vergadering kan worden bijgewoond.

Bestuur SVZW