• De kantine is gesloten. In ieder geval tot en met 20 oktober.
 • De wedstrijden en de trainingen van alle teams mogen gewoon doorgaan. Helaas is publiek rondom de velden bij trainingen en wedstrijden NIET toegestaan. Dit geldt vanaf 29 september en zal sowieso tot 20 oktober gelden. 
 • Chauffeurs die jeugd rijden naar een uitwedstrijd vallen onder de teambegeleiding en worden derhalve niet als publiek/toeschouwer aangemerkt. Zij mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Wij houden hier het aantal van 1 chauffeur per 3 spelers aan. Begeleiding/chauffeurs van onze uitspelende jeugdteams adviseren wij vooraf de website van de te bezoeken vereniging te raadplegen voor de daar geldende maatregelen.
 • Als je als ouder je kind met de auto naar de training brengt, mag je NIET blijven kijken.
 • Heb je een uitwedstrijd? Verzamel dan op het terrein voor het clubgebouw. Maximaal twee personen kunnen het materiaal uit het materiaalhok pakken.
 • De kleedkamers zijn geopend, hierin is niks veranderd. Voor senioren geldt: houd 1.5 meter afstand. Maak na het gebruik de kleedkamer schoon.
 • Op de zaterdagen zijn er coronacoördinatoren aanwezig. Zij zijn het aanspreekpunt voor de teams en de scheidsrechters.
 • De scheidsrechters kunnen hun waardevolle spullen afgeven aan de coronacoördinator. Hij of zij bergt de spullen op een veilige plek op.
 • Doordat de kantine gesloten is, zal er geen thee worden geschonken in de rust. Voor de jeugd wordt er ranja klaargezet. Voor senioren geldt: neem voldoende drinken mee!
 • Wil je een wedstrijdbespreking in het clubgebouw houden? Stuur een verzoek per mail naar bestuur@svzw.nl. Vermeld daarbij de datum, tijdstip aanvang en tijdsduur van de bespreking.
 • Voetballers en begeleiding dienen het sportpark zo snel mogelijk na afloop van hun betreffende training en /of wedstrijd te verlaten en mogen niet onnodig lang op het sportpark blijven.
 • Op de parkeerplaats en in de fietsenstalling kan het druk zijn. Zoek je eigen team op en gebruik bij het oversteken het zebrapad.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij dat via de website en social media communiceren.

Bestuur SVZW