Op dinsdag 3 september vindt er een workshop BHV plaats voor vrijwilligers in de keuken en de kantine en de stewards. Inmiddels heeft zich een aantal mensen opgegeven via Derk Jan Timmerman (stewards) en Manon Langenhof (keuken). Bij deze de oproep voor vrijwilligers in de kantine om aan de training deel te nemen. Opgave is mogelijk via bestuur@svzw.nl

De training start om 18:30 en eindigt om 22:00. Onderwerpen die behandeld zullen worden zijn: levensreddende eerste hulp (LEV), reanimatie, gebruik kleine blusmiddelen, praktijk blussen, BMI systeem inschakelen.

Dank en groet,

Bart