Beste trainer, leider en/of ander kader,
Bij deze mag ik jullie, namens de TC en het TH van SVZW uitnodigen voor een voorlichting over de ‘Rinus-app’ van de KNVB. Deze avond wordt gehouden op woensdag 14 november a.s. en begint om 18.00 uur en duurt tot +/- 20.30 uur.
Tijdens deze avond komt Jacco van Olst (Projectmanager van de KNVB) voorlichting en toelichting geven over de mogelijkheden en het gebruik van de ‘Rinus-app’.
Dit is een praktische app die door de KNVB is ontwikkeld waar trainer/leiders handreikingen kunnen krijgen voor hun training.
In de app staan complete trainingen en trainingsonderdelen. Daarnaast kan er een trainingsdoel, week- en jaarplanning per leeftijdsgroep worden gekozen en aangemaakt. Kortom erg handig om op je telefoon te installeren en te gebruiken.
Jacco van Olst komt hier, zoals gezegd, in een zo’n 2,5 uur durende voorlichting een praktische uitleg over geven. Hij wil de aanwezigen meenemen in het gebruik en de mogelijkheden van de app. Het is niet alleen zitten en luisteren, maar we gaan ook naar een voorbeeldtraining, vanuit de ‘Rinus-app’, op het veld kijken. Uiteindelijk kunnen er natuurlijk ook vragen worden gesteld en deze zullen, waar mogelijk, zo goed mogelijk door Jacco beantwoord worden.
De enige voorwaarde die er door Jacco aan jullie wordt gesteld is dat voorafgaand aan de avond de ‘Rinus-app’ door alle deelnemers is gedownload en op de mobiele telefoon is gezet en de mobiel natuurlijk wordt meegenomen.
De app is kosteloos en gemakkelijk te vinden en installeren.
Deze avond wordt door ons als TC voor een ieder aangeraden. Daarnaast willen we graag weten wie er komt.
Zou je, voor a.s. zondag 11 november, een aanmelding via de e-mail naar Arjan Bartels (a3bartels@hotmail.com) willen sturen?

Wij hopen op een ontzettend hoge opkomst, zodat we zoveel mogelijk trainers/leiders een praktische handreiking kunnen geven, zodat de spelers van SVZW een beter onderbouwde en uitgewerkte training voorgeschoteld krijgen en we het niveau gezamenlijk naar een hoger level kunnen tillen.

Met een vriendelijke en sportieve groet,

Jasper van Arnhem
André Slomp

Arjan Bartels
TC-jeugd SVZW