Op zaterdag 10 augustus 2019 van 09.30-11.30 uur en zaterdag 17-08-2019 van 09.30-11.30 uur is er gelegenheid voor trainer/leider van de teams om de sleutels op te halen.
Mocht deze data niet gelegen komen, gaarne contact opnemen met Roel Prumers.
Namens team materiaalbeheer.
Roel Prumers
06-22574333