Wij ontvingen het droevige bericht van het overlijden van Herman Lohuis. Herman was meer dan 60 jaar lid van onze vereniging. Jarenlang speelde hij in ons 1e elftal. Nadien is hij elftalleider en verzorger bij dit team geweest. Daarnaast heeft hij een lange periode het wedstrijdsecretariaat op zich genomen en heeft hij ruim 40 jaar diverse bestuursfuncties binnen SVZW vervuld. Ook was Herman gedurende 25 jaren nauw betrokken bij de aan SVZW gelieerde jaarlijkse tractor pulling wedstrijden in Wierden.

Wij zijn Herman veel dank verschuldigd.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Alie, kinderen en kleinkinderen.

Klik hier voor de rouwbrief.

Bestuur SVZW