Bericht van de consul

Als gevolg van de droge zomer zijn de natuurgras velden nog niet klaar om te gebruiken.

Tot nader order mogen de natuurgras velden daarom nog niet gebruikt worden.