Beste trainers/leiders.
De afgelopen weken zijn er 3 avonden georganiseerd waarop het mogelijk was de sleutels van uw team in te leveren.
Het is jammer dat velen geen gebruikt hebben gemaakt van deze mogelijkheid.
Voor de duidelijkheid ALLE sleutels moeten worden ingeleverd ook al blijft u volgend seizoen leider/trainer van het zelfde team dit geldt voor senioren heren/dames en jeugdteams alsmede 25/35+ teams.
Materiaalbeheer moet een aantal zaken controleren waarbij het noodzakelijk is dat de sleutels worden ingeleverd.
Uit een telling blijkt dat op dit moment ca. 50% van de sleutels is ingeleverd hetgeen betekent dat er nog 43 sleutels moeten worden ingeleverd.
Eén dezer dagen zal op de SVZW site een nieuwe datum bekend worden gemaakt waarop wedstrijdkleding kan worden ingeleverd gaarne uw medewerking dat u dan ook de sleutels inlevert.
Met enkele trainers/leiders zijn individuele afspraken gemaakt uiteraard is bovenstaande voor deze personen niet van toepassing.
Gaat u binnenkort op vakantie of wilt u niet wachten op de nieuwe datum de sleutels kunnen altijd worden ingeleverd bij Roel Prumers, Kamillelaan 9, Wierden. Gaarne inleveren in envelop voorzien van naam team/leider of trainer.
Wij vertrouwen op uw medewerking.
Materiaalbeheer SVZW
Roel Prumers
06-22574333