Zoals de trainers en leiders al vernomen hebben was er vorige week zaterdag de mogelijkheid om kleding en materialen in te leveren. Aanstaande zaterdag vanaf 10:00 uur is die mogelijkheid er weer.

Een aantal teams speelt nog toernooien, daarom is er ook de mogelijkheid om de spullen op maandag 25 juni in te leveren, van 19:00 tot 21:00 uur. Tevens worden de sleutels van het ballenhok / ballenkooien gelijkertijd ingenomen en hetzelfde geldt voor trainers en trainers/leiders die een trainingspak hebben.
De inname vindt plaats in de oude bestuurskamer. Voor wat betreft de tassen met kleding alles compleet inleveren en in de tas graag een briefje met wat er niet goed is en/of wat er ontbreekt. Voor alle kleding geldt: gewassen inleveren.
Voor wat betreft de trainers, zorg dat het ballenaantal, hesjesaantal en aantal bidons in de kooien compleet is. Ontbrekende zaken worden via de leiders doorbelast aan het team.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur