Afgelopen dinsdag bereikte ons het droevige bericht dat Jan Eertink is overleden na een ziekbed van meerdere maanden.
Vele jaren was Jan een heel vertrouwd gezicht binnen onze vereniging. Als sponsor, als leider, als clubman, maar bovenal als vader. Ontelbare keren zagen we hem aan de lijn staan om zijn zoons Jarno en Henri vol trots aan te moedigen bij hun sportieve prestaties. Prachtig vond hij het, als zijn jongens het goed deden in het veld. Het was hem alles.

Ook was Jan jarenlang betrokken bij het wel en wee van het 7e elftal. Hij vond het geweldig om deel uit te maken rondom het sportieve gebeuren rondom dit team. Zo regelde hij dat het 7e voorzien was van een prima clubtenue plus toebehoren en deed als leider ook zijn duit in het zakje.
Hoogtepunten waren de vele gezellige avonden en feesten op het bedrijf van Jan. Hij stond bekend om zijn vrijgevigheid en was altijd de hartelijke gastheer. Velen kijken daar tot op de dag van vandaag met plezier op terug.
We zijn Jan op dat gebied veel dank verschuldigd. Hij was een markante persoonlijkheid en een uniek mens die je niet over het hoofd kon zien en waar we ook ontzettend veel lol mee hebben gehad. Iets, waarvan hij zelf ook enorm genoten heeft.
Het randgebeuren rondom het voetbal moest echter goed geregeld zijn, vond hij. Was het dat niet, dan schroomde Jan niet zijn mening te laten horen in de goede zin des woords. Eigenlijk, zoals het een waar clubman betaamt!

We wensen tot slot Ina, Jarno, Henri en Annemiek, Daniëlle en Dennis alle kracht en sterkte toe om dit enorme verlies te kunnen dragen.
Jan, bedankt voor alles wat je gedaan hebt voor onze club! We zullen je nooit vergeten!