Inmiddels hebben zich voor beide groepen een aantal mensen opgegeven. Er is in beide groepen nog ruimte, dus mocht je willen deelnemen, geeft je dan op via bestuur@svzw.nl
SVZW is een prachtige voetbalclub, bestaande uit ontzettend veel vrijwilligers, die zaterdags en doordeweeks op de velden te vinden zijn.
Saamhorigheid en sportiviteit zijn belangrijk maar we willen de veiligheid ook niet vergeten.
Trainers en leiders van verschillende teams hebben het verzoek ingediend om meer ondersteuning te krijgen als het gaat om het verlenen van Eerste Hulp tijdens een training en/of wedstrijd. In de praktijk blijkt vaak dat zij onvoldoende tot geen kennis hebben om deze Eerste Hulp te kunnen verlenen, wat toch zeer belangrijk is!
Samen met Veiligheidspiramide gaan we aan de slag. Veiligheidspiramide geeft trainingen op het gebied van o.a. BHV, EHBO en levensreddende hulp.
Op donderdag 5 september kunnen trainers en leiders deelnemen aan een training. In deze praktijkbijeenkomst van 2 uur behandelen we onder meer: reanimatie, inzet AED, bewustzijnsstoornissen, eerste hulp verlenen t.b.v. de meest voorkomende sportletsels (verbandleer).
Er is ruimte voor twee groepen, de eerste groep start om 18:00 en eindigt om 20:00. Groep 2 start om 20:15 en eindigt om 22:15. Per groep kunnen 12 mensen deelnemen.
Tijdens de training is er altijd ruimte genoeg voor vragen en aanvullingen. De deelnemers krijgen een certificaat van deelname na afloop van de training.
Trainers en leiders kunnen zich opgeven via bestuur@svzw.nl. Geef daarbij ook je voorkeur aan voor groep 1 of groep 2.
Mochten er meer inschrijvingen zijn dan plekken dan zullen we eventueel een extra avond plannen.
Met vriendelijke groet
Bestuur SVZW